Projekt »Dobimo se na postaji« je del aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo in prostor na področju integracije javnega potniškega prometa. Ukvarja se z izobraževanjem, informiranjem in ozaveščanjem javnosti o pomenu javnega potniškega prometa. Ciljne skupine projekta so otroci in vzgojitelji v vrtcih, osnovnošolci in dijaki z učitelji, študenti in uporabniki osebnih avtomobilov.

 

Osnovni cilj projekta je krepitev zavesti o javnem potniškem prometu kot pomembni alternativi avtomobilskemu prevozu in spodbuditev spreminjanja potovalnih navad v smeri njegove večje uporabe znotraj ciljnih skupin.

 

Projekt, ki bo zaključen leta 2013, sofinancira EU iz Kohezijskih skladov.

 


  krovni projekt    
 Integrirani javni potniški promet    
     
 naročnik

  sofinanciranje


Kohezijski sklad EU 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer  iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3 – prometna infrastruktura; prednostne usmeritve 2 – področje javnega potniškega prometa.

DOMOV      O PROJEKTU      PRIROČNIK
Copyright 2010 by UIRS Izjava o zasebnostiPogoji uporabe